Vse pridobljene osebne podatke bo Športno društvo TATAMI, (v nadaljevanju TATAMI) varovalo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalo slovensko in evropsko zakonodajo. Športno društvo TATAMI se obenem zavezuje, da bo pridobljene podatke uporabljalo izključno za namene, za katere jih je pridobilo in jih ne bo posredovalo tretjim osebam.

Vse pridobljene osebne podatke Tatami uporablja v namene obveščanja v zvezi z delovanjem Športnega centra Tatami in ne dovoli vpogleda vanje zunanjim osebam.

Tatami hrani naslednje podatke registriranih članov: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije, zaposlitev, Emšo številko.

Vse pridobljene osebne podatke Tatami uporablja v namene obveščanja in email promocij o produktih in storitvah, ki jih podjetje ponuja.

Pridobljeni osebni podatki, se bodo hranili do 10 let od privolitve v hrambo.

Lastnik osebnih podatkov lahko kadarkoli zahteva vpogled v vse svoje podatke, ki jih Tatami hrani.

Tatami navedene osebne podatke uporabi za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.