PRAVILA VADBE V ŠPORTNEM DRUŠTVU TATAMI

 1. Vadba poteka celo šolsko leto in je plačljiva. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni. V času počitnic lahko vadba poteka po dogovoru s trenerjem.
 2. Vadba za tekmovalni judo poteka skozi celo leto in je plačljiva.
 3. Prispevek za vadbo je potrebno poravnati do 8. v mesecu za tekoči mesec. Račun vadeči oz. zakoniti zastopniki prejmejo po elektronski pošti. Letna članarino se poravna ob vpisu v klub in nato januarja tekočega leta.
 4. Drugi družinski član prejme 10% popusta na vadnino, naslednji član 15% itd.
 5. Pri plačilu letnega prispevka v celoti, v mesecu septembru,  se prizna 10% popusta.  
 6. Cena vadbe se ne spremeni, če otrok obiskuje vadbo le 1x tedensko (večja zahtevnost dela trenerja pri podajanju znanja juda), saj ima mesto v skupini zagotovljeno, vadba pa kljub njegovi odsotnosti poteka. Izjema je le program Judo Vrtec, kjer je možna vadba 1 x tedensko.
 7. V primeru prenehanja z vadbo je potrebno to sporočiti najkasneje do 05. v tekočem mesecu preko emaila info@sdtatami.si. V tem primeru se vadnina ne zaračuna. Za avtomatsko prenehanje z vadbo se smatra prenehanje ob konca šolskega leta in ne v posameznih mesecih.
 8. V primeru daljše (dva tedna ali več) odsotnosti iz zdravstvenih razlogov se zaračuna znesek v višini 50% mesečne vadnine. Starši oz. vadeči morajo to sporočiti izključno na elektronski naslov info@sdtatami.si.
 9. JK Tatami si pridržuje pravico, da zaradi bolezni trenerja oz višje sile, ko ni mogoče organizirati zamenjave, vadba v šolskem letu 3x odpade. Obvestilo se pravočasno pošlje staršem po elektronski pošti ali SMS.
 10. Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti za neplačila se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.
 11. V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja izbranega športnega programa prispevka ne vračamo.

Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in klub nimata vpliva, trener in klub ne odgovarjata.

Vsa obvestila se pošiljajo izključno po elektronski pošti oziroma SMS.

Mesečna vadnina

 • Judo vrtec in cicibani (2 treninga tedensko) 40,00 eurov/mesečno.
 • U10 - U12 (3x tedensko) 45,00 eurov/mesečno.
 • Rekreacija in višje skupine (tri ali več treningov tedensko) 50,00 eurov/mesečno.

Mesečno plačilo mora biti poravnano do 8. v tekočem mesecu.

Letna članarina

 • 15,00 evrov/letno za otroke
 • 25,00 evrov/letno za odrasle